Bilimsel Program NÖROONKOLOJİ KIŞ SEMPOZYUMU

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA

ŞEHİR  HASTANESİ

NÖROONKOLOJİ KIŞ SEMPOZYUMU

(GLİAL TÜMÖRLER)

30 OCAK 2021 CUMARTESİ

 

Bilimsel Program

10:00-10:10          Açılış      Dr. Didem KARAÇETİN  

1-OTURUM – DÜŞÜK DERECELİ GLİAL TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI

Modaratör : Dr. Ömür GÜNALDI, Dr. Banu Yılmaz ÖZGÜVEN
10:15-10:30 Glial Tümör Tanısında Görüntüleme Yöntemlerinin Kullanımı Ve Ayırıcı Tanı
Dr. Burak KOÇAK
10:30-10:45 LGG Tümörlerin Güncel Patolojik Değerlendirilmesi Ve Yeni Gelişmeler
Dr. Hazal İzol ÖZMEN
10:45-11:00 LGG Tümörlerde Elegan Bölge Cerrahisi Ve Teknolojinin Kullanımı
Dr. Lütfi Şinasi POSTALCI
11:00-11:15 LGG tümörlerde Radyoterapi SRS Uygulamaları
Dr. İlknur HARMANKAYA
11:15-11:30 LGG tümörlerde Kemoterapi nin Yeri Varmı?
Dr. Nilüfer BULUT
10:45-11:00 TARTIŞMA

UYDU SEMPOZYUMU

Moderatör: Dr. Didem KARAÇETİN
11:45-12:15 Glial Tümörlerde Olgularla Beslenme Tedavisi
Dr. Ayben Yentek BALKANAY

12.15-13.00 ÖĞLE ARASI

2-OTURUM
YÜKSEK DERECELİ GLİAL TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI

Modaratör : Doç. Dr. Esra Şuhada HATİPOĞLU, Dr.Ebubekir AKPINAR
13:00-13:15 HGG Tümörlerin Patalojik Değerlendirmesi
Tuçe Söylemez AKKURT
13:15-13:30 HGG Tümörlerde Cerrahi Rezeksiyon
Dr. Osman TANRIVERDİ
 13:30-13:45 HGG Tümörlerde Güncel KT, İmmunoterapi Ve Hedefe Yönelik Yaklaşımlar
Dr. Gökmen ERDEM
13:45-14:00 HGG tümörlerde ve Nükslerde Radyoterapi, İORT
Dr. Evrim DUMAN
14:00-14:15 Nüks-Pseudoprogresyon Ayrımı, Radyasyon Nekrozu Ve Tedavi Yaklaşımları
Dr. Burak KOÇAK
14:15-14:30 Tartışma
14:30-14:45 Kapanış