Bilimsel Kurul

KURULLAR


Sempozyum Başkanları

Doç. Dr. Ömür GÜNALDI

Bilimsel Sekretarya

 Uzm. Dr. Buruç ERKAN

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Ömür GÜNALDI

Doç. Dr. Sema Çiftçi DOĞANŞEN

Doç. Dr. Esra Şuhada HATİPOĞLU

Doç. Dr. Osman TANRIVERDİ

Uzm. Dr. Buruç ERKAN

Uzm. Dr. Ahmet AKBAŞ

Uzm. Dr. Şamil DİKİCİ

Uzm. Dr. Serdar Onur AYDIN

Bilimsel Danışma Kurulu

Prof. Dr. Necmettin TANRIÖVER

Doç. Dr. Meral MERT     

Doç. Dr. Burak KOÇAK

Doç. Dr. Bekir TUĞCU

Doç. Dr. Lütfi Şinasi POSTALCI